Pitching Fòrum de Sèries

1pitchingforumseriesGAC-SZSFest5

 

BASES I INSCRIPCIÓ DEL I PITCHING FÒRUM DE SÈRIES – GAC

 • Convoca: Guionistes Associats de Catalunya (GAC) i Serielizados Fest
 • Col·labora: FAGA (Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales), Fundació SGAE i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Objectiu

L’objectiu del “I Pitching Fòrum Sèries – GAC” és crear un mercat i un punt de trobada entre guionistes, plataformes i cadenes de televisió i productors. Crear un vincle directe entre els actors de l’audiovisual, facilitant el posicionament, desenvolupament i, a llarg termini, la producció de projectes on es valori el guió.

 

Com funciona?

Un comitè de lectors i analistes de guió dels organitzadors seleccionaran entre un mínim de 4 i un màxim de 8 projectes de sèrie, que participaran en una jornada d’exposició davant de plataformes i cadenes de televisió, amb productors assistents a l’acte.

Als seleccionats se’ls farà una tutoria personalitzada amb un assessor de guió i també un taller de Pitch.

La sessió del Pitching Forum es desenvoluparà de la següent manera: els guionistes podran exposar durant 5 minuts el projecte seleccionat davant del tribunal, format per representants de cadenes de televisió i plataformes VOD, que podran fer preguntes als guionistes.

Com a públic de l’acte, els productors assistents podran escoltar les presentacions i els comentaris del tribunal, i tindran l’oportunitat d’agendar reunions one-to-one posteriors a la sessió.

DATA I LLOC: 26 de setembre de 2019 – SGAE Barcelona (Sala Mompou).

 

Participants

La convocatòria està oberta a tots els residents al territori espanyol, majors de 18 anys.

 

Inscripció

La quota d’inscripció de projectes és de 40€. Pels projectes escrits o coescrits per un soci del GAC (Guionistes Associats de Catalunya) o de FAGA (Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales) la inscripció serà gratuïta. Els membres de FAGA són AGAG, EDAV, GAC i EHGEP.

En cas de resultar seleccionat, el guionista es compromet a incloure el text “Seleccionat al I Pitching Forum Series GAC, dins el Serielizados Fest” a la portada del guió.

És obligatori complir els requisits de les bases de forma correcta.

Per als supòsits no previstos en aquestes bases, l’organització podrà decidir sense apel·lació posterior.

En el cas de que l’autor no sigui membre de GAC o de FAGA s’haurà de fer per transferència bancària el pagament de la quota d’inscripció, indicant el nom del projecte i l’autor, a: ES56 0081 7011 1000 0214 9625. S’haurà d’ajuntar comprovant de pagament al correu on s’envia la inscripció del projecte.

FITXA D’INSCRIPCIÓ – Pitching Forum Series GAC

 

Exclusions

 • No podran participar aquelles obres els drets d’explotació de les quals hagin estat cedits o compromesos, en exclusiva, a tercers.
 • Els participants es comprometen a no presentar obres sobre les quals no tinguin els drets d’explotació i/o les autoritzacions acreditades adequadament.
 • No s’admetran adaptacions de projectes si no es disposa dels drets de l’obra original.
 • No s’admetran a concurs obres amb una clara intenció publicitària (de marques, productes o empreses), així com les que tinguin intencionalitat de perjudicar tercers.

 

Bases

 1. El projecte ha de ser de ficció o documental.
 2. Poden participar projectes de sèries, websèries o mini-sèries. No s’acceptaran curtmetratges o migmetratges.
 3. Haurà de ser original i inèdit.
 4. S’han de presentar en algun dels següents idiomes: català, castellà o anglès.
 5. Per a la inscripció es facilita una plantilla que es pot descarregar, emplenar i signar. Si el projecte té més d’un autor, cadascun haurà de completar una fitxa d’inscripció diferent amb les seves dades. Tantes fitxes com co-autors hi hagi al projecte.
 6. Es demana la següent informació:
  1. Portada del projecte: Fitxa d’inscripció emplenada i signada.
  2. Primera pàgina: Logline, tagline, gènere.
  3. Sinopsi curta de la primera temporada: 2-3 pàgines.
   1. Possibilitat d’explicar arc de personatges o desglossar per capítols.
  4. Memòria d’intencions (to, motivacions, referents).
  5. Filmografia de l’autor o un fragment de guió escrit per l’autor, com a exemple d’escriptura.
   1. Com que es busquen projectes en fase inicial, no és necessari presentar un tractament seqüenciat d’aquest, ni tampoc un guió ja escrit, del projecte presentat.

Qualsevol consulta serà resposta al correu electrònic coordinacio@guionistes.cat o pitchingforum@guionistes.cat.

 

Premi

El premi és la participació al Pitching Forum, tant la possibilitat de presentar davant de cadenes de televisió i plataformes VOD, com tenir reunions one-to-one amb productors. A més de rebre l’assessoria personalitzada de guió i el taller de Pitch.

Els projectes seleccionats es comprometen a assistar tant al Pitching Forum com al Taller de Pitch.

 

Data límit

El termini de presentació dels projectes finalitza el 31 de Juliol de 2019. Els projectes seleccionats per a participar en el Pitching Fòrum es coneixeran la primera setmana de setembre. El taller de Pitch i l’assessoria de guió es durà a terme pocs dies abans de la realització del Pitching Forum.

Els projectes s’han de lliurar per correu electrònic, preferiblement en un únic arxiu PDF, a la següent adreça: pitchingforum@guionistes.cat

L’organització del concurs es compromet a comunicar el “rebut” a la direcció del remitent del correu electrònic.

Els treballs no premiats no seran retornats. No hi haurà correspondència sobre els projectes no seleccionats.

 

Registre del Projecte i Responsabilitat

Els autors de les obres finalistes aportaran, a sol·licitud del GAC, la documentació que acrediti la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra a favor seu, així com les altres autoritzacions esmentades en aquestes bases. El fet de no aportar aquests documents serà motiu suficient per a l’exclusió del concurs de l’obra finalista.

Així mateix, seran els autors de les obres presentades a concurs els únics responsables de qualsevol reclamació que es pugui presentar a causa del contingut de l’obra, i manifesten que el contingut respecta la legislació vigent, que no lesiona obres protegibles, ni els drets a l’honor, intimitat i imatge de tercers.

En conseqüència, respondran en exclusiva davant qualsevol reivindicació judicial o extrajudicial que pugui presentar-se per tercers, hagin o no participat directament en la realització de la producció, amb motiu de l’exercici per GAC dels drets autoritzats en virtut del Concurs.

 

Comitè de selecció

El comitè de selecció d’aquest concurs, que adoptarà les seves decisions de forma col·legiada, estarà format per guionistes, lectors i analistes de guió professionals.

El president del Jurat tindrà vot de qualitat en cas necessari i serà designat, d’entre els membres del Jurat, pel GAC.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el 5 de setembre.

El GAC es reserva el dret de fer un dossier de resum dels projectes seleccionats per ensenyar als professionals presents al Pitching. Així mateix es reserva el dret a ensenyar aquest resum a altres interlocutors de la indústria.

 

Autorització dels autors a favor del GAC

La participació en el present concurs amb una obra no suposa cap cessió de drets a favor del GAC sobre la mateixa, més enllà de la mera autorització dels autors de les obres finalistes per a la seva reproducció i comunicació pública, únicament amb el caràcter instrumental necessari per al desenvolupament del present concurs i per a la seva difusió en els actes relacionats amb l’entitat, així com en altres esdeveniments organitzats per l’associació durant el període d’un any, permetent la difusió a la premsa. Aquesta autorització de l’autor es fa de manera no exclusiva, gratuïta i amb la facultat de cessió a tercers.

 

Protecció de dades

GAC posa en el seu coneixement l’existència d’un sistema de tractament de les seves dades de caràcter personal, titularitat de Guionistes Associats de Catalunya, amb la finalitat de gestionar, informar i comunicar (imatge inclosa) el Pitching Forum.

Els interessats consenten expressament el tractament de les seves dades d’acord amb les anteriors finalitats.

Les seves dades poden ser comunicades a proveïdors, entitats o empreses amb els quals pogués col·laborar per a l’elaboració i desenvolupament de serveis o activitats relacionats amb el Pitching Forum.

Solament conservarem les seves dades personals mentre mantinguem una relació contractual amb Vostè,  mentre existeixi un requisit legal que ens obligui a conservar les dades o mentre Vostè no exerceixi cap dels drets que facin que no puguem tractar les seves dades.

GAC ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de la informació d’acord amb la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si s’escau, de portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la coordinacio@guionistes.cat

 

Condicions generals finals

 • GAC i Serielizados es reserven el dret a modificar aquestes bases i es comprometen a publicar pel mateix procediment les noves bases, si s’escau.
 • El participant declara que accepta sense condicions el procediment del concurs, i es sotmet a allò que s’ha estipulat en les bases. En cas de divergència o de falta de previsió en aquestes, la decisió que s’hi adopti correspondrà a GAC que, com a única font d’interpretació, serà inapel·lable.